Kohti nuorten kestävää hyvinvointia Itä-Helsingissä – Break the Fight! Mahdollisuus kuulua #BTFItaHelsinki -hankkeen seuranta- ja arviointitutkimus (2018–2021)

Tutkimushankkeessa seurataan ja arvioidaan kehittävän arviointitutkimuksen menetelmin Helsingin kaupungin rahoittamaa hanketta Break the Fight! Mahdollisuus kuulua #BTFItaHelsinki, jossa toteutetaan kolmen vuoden ajan 12 viikkoisia hiphop-taidetyöpajaprosesseja peruskouluissa sekä tarjotaan ilmaisia harrastusmahdollisuuksia Itä-Helsingin nuorisotaloilla sekä matalan kynnyksen harrastetoimintaa julkisessa kaupunkitilassa. Break the Fight! - Breikkaa koulukiusaamista vastaan on Arja Tiili Dance Companyn 2014 käynnistämä taidekasvatuksellisten toimintojen kokonaisuus, johon sisältyy taidetyöpajoja peruskoululaisille sekä ammattiteoksia.

Nuorisotutkimusverkoston käynnissä olevassa tutkimushankkeessa tutkitaan miten Itä-Helsingissä tapahtuva BTF-toiminta tukee nuorten kestävää hyvinvointia. Tutkimushanke on jatkoa Nuorisotutkimusverkoston aiemmin (2017-2018) toteuttamalle tutkimushankkeelle, joka toteutettiin Break the Fight! -valtakunnallinen kiertuetuki- ja mallinnushankkeessa. Edellisen tutkimushankkeen loppujulkaisu Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin (toim. Sofia Laine) ilmestyi marraskuussa 2018. Käynnissä olevan tutkimuksen tarkoituksena on arvioida eri toimintamuotojen vaikuttavuutta ja saavutettavuutta, erityisesti niiden 5.-, 6.- ja 7.-luokkalaisten nuorten kohdalla, joilla ei ennestään ole harrastusta.

Tutkimuksen tilaaja ja rahoittaja: Intomieliset ry ja Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

* * *

Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 -kirjoitussarja

Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 -kirjoitussarja pureutuu ajankohtaisesti arviointitutkimuksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin (Uutinen 3.10.2019)

Arviointitutkimuksille vaikuttaa olevan nykypäivänä tilausta. Tutkimukselta toivotaan yhä enemmän tukea ja ohjausta niin käytännön toiminnan kehittämiseen, kuin poliittisen päätöksenteon tueksi. Hanke- ja projektimaailma vaatii indikaattoreita, erilaisia mittareita, mutta myös toiminnan laadun arviointia. Viime vuosien etnografian suosion kasvu kehittämis- ja arviointitutkimuksissa perustuu muun muassa etnografisen tiedon mahdollisuuksiin ymmärtää toimintaympäristöjä kokonaisvaltaisesti elettyinä ja fyysisinä tiloina. Tästä arviointitutkimuksen ajankohtaisuudesta johtuen Nuorisotutkimusverkoston Näkökulma-sarjassa käynnistyy uusi, moniääninen Arviointitutkimus ja nuoriso 2-0 -kirjoitussarja. Se on osa laajempaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi avaavaa Näkökulma-tekstien sarjaa.

Nuorisotutkimusverkosto julkaisi vuonna 1999 teoksen Arviointitutkimus ja nuoriso (Paakkunainen toim.). Vuonna 2003 julkaistiin Merja Kylmäkosken Arviointitutkimus osana nuorisotutkimuksen työkenttää. Tämän jälkeen Nuorisotutkimusverkostossa on toteutettu kymmenittäin erilaisia arviointitutkimushankkeita. Laajemman perspektiivin kirjoituksia arviointitutkimuksesta ei ole verkoston julkaisusarjassa juuri vuosituhannen vaihteen jälkeen ilmestynyt. Tämän kirjoitussarjan nimellä halutaankin korostaa sitä, että Nuorisotutkimusverkostossa on jo kolmella vuosikymmenellä pohdittu kyseistä teemaa. Toisaalta ”2.0” viittaa verkon ja digitaalisuuden aikakauteen. Jo kirjoitussarjan julkaisufoorumi, verkkokanava, kertoo itsessään tämän päivän tutkimuksen teon digitaalisista ulottuvuuksista ja mahdollisuuksista.

Kirjoitusarjaan inspiroi Nuorisotutkimusverkoston arviointitutkimuksissa työskentelevien tutkijoiden seminaarissa syntynyt tietoisuus siitä, että nuorten parissa tehtävissä arviointitutkimushankkeissa on paljon yhteistä, mutta kaikissa hankkeissa on myös omia erityispiirteitään. Noora Hästbackan arviointitutkimukset K-0 hankkeeseen, Jenni Lahtisen (os. Moision) tutkimus lastenkotilapsien retkistä, Karla Malmin tutkimukset raidenuorisotyöstä ja monialaisesta ja moniammatillisesta verkosto- ja ammattiyhteistyöstä, Kai Mathiaksen tutkimus sosiaalisesta sirkuksesta sekä Sofia Laineen ja Maaria Hartmanin tutkimus Taidetestaajat-hankkeesta ovat olleet käynnissä Nuorisotutkimusverkostossa lähes yhtäaikaisesti.

Toinen kimmoke kirjoitussarjalle oli Helsingin kaupungin kolmivuotinen rahoitus, joka myönnettiin Arja Tiili Dance Companyn toteuttamalle Break the Fight! Mahdollisuus kuulua #BTFitahelsinki -hankkeelle. Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa hankkeen arviointitutkimuksen vuosina 2018–2021. Arviointitutkimuksen osatutkimuksia päätettiin julkaista Näkökulma-tekstien muodossa: napakat puheenvuorot ja analyysit verkkojulkaisuina ilmestyvät nopeammin ja ovat kentän toimijoille helpommin luettavissa kuin kirja.

Kirjoitussarja alkaa Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija Sofia Laineen kirjoittamalla sarjan avaustekstillä, jossa hän pohtii arviointitutkimusta tiedeaktivismina ja kansalaistoimintana. Samalla julkaistaan tutkija Susanna Jurvasen teksti nuorten avoimista harrastetiloista kauppakeskuksissa sekä Nuorisotutkimusverkoston korkeakouluharjoittelijana toimineen Riikka Hynnisen teksti kehollisista arviointitutkimusmenetelmistä tutkittaessa harrastetoimintaa nuorisotaloilla.

Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 -sarjassa ilmestyneet kirjoitukset

 
Hip hop -taideohjaajien kokemuksia ja tulkintoja nuorten kohtaamisista kouluilla ja nuorisotaloilla
Näkökulma 63: 16.11.2020
Kirjoittaja: Reetta Kandolin

Arviointitutkimus välineenä ihmisoikeuslähtöisen nuorisotyön ja nuorille suunnatun yleisötyön kehittämisessä
Näkökulma 62, 16.11.2020
Kirjoittaja: Emmi Pennanen

Hip hop -perinteen pedagogisia sovelluksia nuorten taidetyöpajoissa kouluilla ja nuorisotiloilla
Näkökulma 58
Kirjoittaja: Susanna Jurvanen

Kiusaamisen vastustamisesta nuorten osallisuuden tukemiseen. Sosiaalisen osallisuuden vahvistamishankkeita tutkimassa peruskouluissa
Näkökulma 57
Kirjoittajat: Veronica Hellström, Susanna Jurvanen ja Sofia Laine

Liikkeellä tunteella - Keho ja tunteet osallistuvassa etnografisessa havainnoinnissa nuorisotalojen taidetyöpajoissaNäkökulma 51
Kirjoittaja: Riikka Hynninen

Kun hiphop-nuorisotila jalkautui kauppakeskukseen
Näkökulma 50
Kirjoittaja: Susanna Jurvanen

Arviointitutkimus tiedeaktivismina ja kansalaistoimintana 
Näkökulma 49
Kirjoittaja: Sofia Laine

***

Lue lisää: Edellisen Break the Fight hankkeen kotisivut.

Hankkeen tietosuojaseloste 30.1.2019 (päivitetty 13.3.2019, 3.6.2019, 17.9.2019 ja 1.9.2020)

Nimi Koko Muoto
tietosuojaseloste_btf_010920240 KBPDF

Hankkeen tutkijat

Sofia Laine

Sofia Laine

Hankejohtajana kahdessa hankkeessa

VTT, dosentti (nuorisotutkimus, Tampereen yliopisto)

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

050 596 0084 (XAMK/Juvenia - Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, jossa ma. tutkimuspäällikkönä)

Tutkijan profiili
Susanna Jurvanen

Susanna Jurvanen

Tutkija

FM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5389 (Break the Fight! -tutkimushankkeen yhteinen numero)

Tutkijan profiili