Hallitus

Nuorisotutkimusseura ry:n toiminnasta vastaa seuran hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja sekä 6-10 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

Hallituksen kokousten asialistoja ja päätösluetteloita voi lukea sivulla Kokousasiakirjat.

Nuorisotutkimusseuran hallitus 2019

Puheenjohtaja

VTT, nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto)

Varsinaiset jäsenet

VTT, erikoistutkija Päivi Känkänen (THL)
VTT, tutkijatohtori Antti Maunu (Turun yliopisto, Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE)
VTT, tutkija Mirja Määttä (Keski-Suomen ELY-keskus, Kohtaamo-hanke)
YTT, tutkimusyksikön johtaja Jussi Ronkainen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia)
YTT, KM, yliopistonlehtori Anne-Mari Souto (Itä-Suomen yliopisto)
VTT, FM, post doc -tutkija Riikka Taavetti (Helsingin yliopisto)
FT, maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori Sirpa Tani (Helsingin yliopisto)
VTT, yliopistonlehtori Tarja Tolonen (Helsingin yliopisto)

Varajäsenet

KM, yliopisto-opettaja Juha Nieminen (Tampereen yliopisto)
VTT, sosiologian dosentti Sari Näre (Helsingin yliopisto)
YTT, lehtori Pia Lundbom (HUMAK)