Hallitus

Nuorisotutkimusseura ry:n toiminnasta vastaa seuran hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja sekä 6-10 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

Hallituksen kokousten asialistoja ja päätösluetteloita voi lukea sivulla Kokousasiakirjat.

Nuorisotutkimusseuran hallitus 2020

Puheenjohtaja

VTT, nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto)

Varsinaiset jäsenet

VTT, Antti Maunu (Tmi Antti Maunu)
VTT, tutkija Mirja Määttä (Keski-Suomen ELY-keskus, Kohtaamo-hanke)
VTT, tutkijatohtori Marja Peltola (Helsingin yliopisto)
FT, yliopistotutkija Noora Pyyry (Helsingin yliopisto)
YT, hankepäällikkö Petri Paju (Lastensuojelun Keskusliitto)
YTT, tutkimusyksikön johtaja Jussi Ronkainen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia)
YTT, KM, yliopistonlehtori Anne-Mari Souto (Itä-Suomen yliopisto)
VTT, yliopistonlehtori Tarja Tolonen (Helsingin yliopisto)
VTT, yliopistonlehtri Tiina Valkendorff (Helsingin yliopisto)
VTM, erikoistutkija Antti Kääriälä (THL, Sosiaalipolitiikan tutkimusyksikkö)

Varajäsenet

KM, yliopisto-opettaja Juha Nieminen (Tampereen yliopisto)
VTT, sosiologian dosentti Sari Näre (Helsingin yliopisto)
VTT, FM, post doc -tutkija Riikka Taavetti (Helsingin yliopisto)