Tutkimuseettiset julkaisut

Lapsuudentutkimuksen seuran ja Nuorisotutkimusseuran yhteishankkeena syntynyt, vuonna 2010 julkistettu, artikkelikokoelma Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka on ensimmäinen suomenkielinen lapsiin ja nuoriin kohdistuvan tutkimuksen eettisiä kysymyksiä pohtiva yleisteos. Julkaisu on tilattavissa Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

Keväällä 2019 ilmestyi Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II -teos. Siinä käsitellään lasten ja nuorten tutkimuksen etiikkaan liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Lisää julkaisusta voi lukea julkaisutiedotteesta ja sitä voi niin ikään tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.