Päivi Berg

Päivi Berg

Projektitutkija (XAMK, Juvenia - Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus), vieraileva tutkija

VTT, dos.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5305

Esittely

Olen Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian dosentti. Työskentelen 2020-2021 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa Juveniassa FREERIDE: ilmaisen julkisen liikenteen yhteys lasten liikkumiseen -hankkeessa.

Työskentelin vuonna 2019 Jyväskylän yliopiston Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen urheilussa ja koululiikunnassa: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma – PREACT -hankkeessa. Vuosina 2015 ja 2018 työskentelin OKM:n liikunnan vastuualueen rahoittamassa Kentiltä kabinetteihin -tutkimushankkeessa, jossa olen vuonna 2018 tarkastellut lasten ja nuorten urheiluseuraharrastamisesta käytävää sosiaalisen median keskustelua. Vuosina 2016-2017 työskentelin varajohtajana ja vanhempana tutkijana Ajolähtö: nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla -hankkeessa

Päivi Berg is a senior researcher, adjunct professor (docent) in social psychology. Her research themes relate to gender, social class and embodiment in the context of sport, physical education and leisure. In years 2020-2021 she works at the South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Juvenia – youth research and development centre, at the project FREERIDE: Are there free tickets? Children’s independence and equality in mobility and physical activity following a free bus ride –experiment in the city of Mikkeli.

She has also studied young people in the margins of education and work. In 2019 she worked at the PREACT - Promoting equal access and tackling discrimination against gender and sexual minorities in sport and physical education -project (University of Jyväskylä).

ResearchGate

Artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä, referee-menettely:

 • Berg, Päivi & Salasuo, Mikko (2019) Valinnanvapautta vai yhdenvertaisuutta? Lasten ja nuorten ohjatut liikuntaharrastukset sosiaalisen median keskusteluissa. Nuorisotutkimus 37(3-4), 4–22.
 • Berg, Päivi, Anttila, Anu-Hanna & Härmä, Vuokko (2018) Lähteminen ja jääminen luokkatekona – nuorten aikuisten kiinnittyminen kotiseutunsa yhteisöön. Sosiologia 55(3), 231-247.
 • Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi (2018) Nuorten aikuisten siirtymät palkkatyöhön ja yrittäjyyteen. Nuorisotutkimus, 36 (2), 3-18.
 • Ylöstalo, Hanna, Anttila, Anu-Hanna, Berg, Päivi & Härmä, Vuokko (2018) Uuden työn joustavat ruumiit. Työelämäntutkimus 16(2), 113-125.
 • Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi & Karvonen, Sakari (2017) Affordances of Welfare Services – Perspectives of Young Clients. Nordisk välfärdsforskning / Nordic Welfare Research 2 (1), 30-38. https://www.idunn.no/nordisk_valfardsforskning/2017/01/affordances_of_welfare_services_perspectives_of_young_cli
 • Berg, Päivi & Salasuo, Mikko (2017) Liikkuva luokka – liikunnan harrastaminen kunnon kansalaisuutena. Yhteiskuntapolitiikka 82(3), 251-261.
 • Berg, Päivi & Aaltonen, Sanna (2017) Wendy, Peter and the Lost Boys - The Gendered Discourses of Welfare Service Practitioners and Their Young Clients. Young 25(2), 157-173. First published on June 6, 2016 as DOI: 10.1177/1103308816640699.
 • Mietola, R. Berg, P., Hakala, K., Lahelma, L., Lappalainen, S., Salo, U-M. & Tolonen, T. (2016) Feministinen etnografia kasvatuksen kulttuureita jäljittämässä. Nuorisotutkimus 34(1), 4-17.
 • Berg, P. (2015) Sosiaaliset jalat ja vakava vapaa-aika – lasten ja nuorten vertaissuhteiden merkitys liikuntaharrastuksissa. Nuorisotutkimus 33(3-4), 88-101.
 • Berg, Päivi & Peltola, Marja (2015) Raising Decent Citizens – On Respectability, Parenthood and Drawing Boundaries. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 23(1),36-51. http://dx.doi.org/10.1080/08038740.2014.938116
 • Berg, P. (2012) Kunnon kansalaisia kasvattamassa – vanhempien ja valmentajien näkemyksiä kodin ja urheiluseuran kasvatustehtävistä. Nuorisotutkimus 30(4), 34–52.
 • Berg, P. (2010) Shifting positions in Physical Education – notes on otherness, sameness, absence and presence. Ethnography and Education, 5(1), 65–79.
 • Berg, P. & Lahelma, E. (2010) The Gendering Processes in the Field of Physical Education. Gender and Education, 22(1), 31–46.
 • Berg, P. (2007) Sukupuoli ja rajatyön muodot koulun liikuntatunneilla, Nuorisotutkimus, 25 (2), 32–51.
 • Berg, P. (2006) Liikuntatuntien kapteenivalintatilanne oppilaiden hierarkioiden rakentajana, Kasvatus, 37(2), 174–186.

Artikkelit kokoomajulkaisuissa:

 • Berg, Päivi (2016) Sukupuoli, yhteiskuntaluokka ja etnisyys lasten ja nuorten urheiluseuraharrastuksissa. Teoksessa Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (toim.) Urheilun takapuoli – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 186, 64–90.
 • Berg, Päivi (2015) Kaverit ja vakava vapaa-aika. Teoksessa Harinen, Päivi, Liikanen, Veli, Rannikko, Anni & Torvinen, Pasi (toim.) Liikutukseen asti: Vaihtoehtoliikunta, nuoruus ja erottautumisen mieli. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 303. Jyväskylä: Liikunnan ja kansaterveyden edistämissäätiö LIKES. s. 30-40.
 • Berg, Päivi (2014) Borderwork and hierarchies in physical education – How gender and class becomes inscribed into young bodies. Arnesen, Anne-Lise, Lahelma, Elina, Lundahl, Lisbeth & Öhrn, Elisabet (Eds.): Fair and Competitive? Critical perspectives on contemporary Nordic schooling. Series of Ethnography and Education. London: Tufnell Press. s. 103-121.
 • Berg, Päivi, Guttorm, Hanna, Kankkunen, Tarja, Kokko,  Sirpa, Kuoppamäki, Anna, Lepistö, Jaana, Turkki, Kaija, Väyrynen, Lea & Lehtonen, Jukka (2011) Tytöille tyttömäistä ja pojille poikamaista – yksilöllisten valintojen viidakossa? Sukupuolitietoisuus taito- ja taideaineiden opetuksessa ja tutkimuksessa. Teoksessa Lehtonen, Jukka (toim.)Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa –projektin julkaisu. Helsinki: Helsingin yliopisto, 91–116.
 • Berg, P. (2010) Ruumis on sielun peili? – Liikuntakasvatus minän hallintana. Teoksessa Komulainen, Katri, Keskitalo-Foley, Seija, Korhonen, Maija ja Lappalainen, Sirpa (toim.) Yrittäjyyskasvatus hallintana. Vastapaino. s. 124–155.
 • Berg, P. (2010) Sukupuoli liikunnanopetuksessa. Teoksessa Suortamo, Markku, Ikävalko, Elina, Palmu, Tarja, Tainio, Liisa ja Tani, Sirpa (toim.) Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa – opettajan vuosi 2010-2011. PS-kustannus, Jyväskylä. s. 79–84.
 • Berg, P. (2008) Ruumiin resurssit ja mahdollisuudet koulun liikunnanopetuksessa ja liikuntaharrastuksissa. Teoksessa Tolonen, T. (toim.) Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Tampere, Vastapaino. s. 198–223.
 • Berg, P. (2006) What sets us in motion? – Physical exercise and sports hobbies in Finland 1981–2002, in: Liikkanen, M., Hanifi, R. & Hannula, U. (eds.): Individual choices, permanency of cultures. Changes in leisure 1981–2002, Helsinki, Statistics Finland.
 • Berg, P. (2005) Miten se meitä liikuttaa? – Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981–2002, teoksessa: Liikkanen, M., Hanifi, R. ja Hannula, U. (toim.): Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä. Vapaa-ajan muutokset 1981–2002, Tilastokeskus, Kulttuuri ja viestintä.

Alkuperäistutkimukset:

 • Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (toim.) Urheilun takapuoli – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 186.
 • Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla (2016) Relationship between young people and welfare services. Stockholm, Nordic Center for Welfare and Social Issues.
 • Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla (2015) Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 160.
 • Berg, Päivi & Piirtola, Maarit (2014) Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa – tutkimuskatsaus 2000–2012. Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä 10. 
 • Sami Myllyniemi & Päivi Berg (2013) Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisuja 49 / Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 140.
 • Berg, P., Gretschel, A. & Humppila, L. (2011) Ei nuorille, vaan nuorten kanssa – Miten mitata liikuntakulttuurin muutosta Your Move -kampanjassa?  Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 119, verkkojulkaisuja 47, Helsinki.
 • Berg, P. (2010) Ryhmärajoja ja hierarkioita: etnografinen tutkimus peruskoulun yläasteen liikunnanopetuksesta. Sosiaalipsykologisia tutkimuksia 22. Helsinki, Yliopistopaino.
 • Krzywacki, Jyrki, Berg, Päivi, Lohikoski, Virve, Viitaniemi, Leena & Tanskanen, Eero (2004) Rajahaastattelututkimus: osa 14: Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2003. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus.
 • Krzywacki, Jyrki, Berg, Päivi, Reijo, Marie, Viitaniemi, Leena & Tanskanen, Eero (2003) Rajahaastattelututkimus:osa 13: Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2002. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus.
 • Krzywacki, Jyrki, Berg, Päivi, Nieminen, Markku, Viitaniemi, Leena & Tanskanen, Eero (2002a) Rajahaastattelututkimus:osa 11: Ulkomaiset matkailijat Suomessa kesällä 2001. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus.
 • Krzywacki, Jyrki, Berg, Päivi, Nieminen, Markku, Viitaniemi, Leena & Tanskanen, Eero (2002b) Rajahaastattelututkimus:osa 12: Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2001. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus.

Muut julkaisut:

 • Berg, Päivi, Salasuo, Mikko & Lehtonen, Kati (toim.) (2020) ”Siitä on pikemminkin vaiettu”.
  Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 151. Luettavissa: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/kirjoituksia_kiusaamisesta_syrjinnasta_ja_epaasiallisesta_kohtelusta_web.pdf
 • Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (2020) Sateenkaaren tällä puolen: yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen urheilussa ja koululiikunnassa. Teoksessa Berg, Päivi, Salasuo, Mikko & Lehtonen, Kati (toim.) ”Siitä on pikemminkin vaiettu”. Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 151, 47-51. Luettavissa: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/kirjoituksia_kiusaamisesta_syrjinnasta_ja_epaasiallisesta_kohtelusta_web.pdf
 • Berg, Päivi & Laine, Kaarlo (2019) Oikeus julkiseen tilaan, pyrkimys kunnioituksen kulttuuriin. Kirja-arvio Anni Rannikon teoksesta Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset. Nuorisotutkimus 37 (1), 63–66.
 • Berg, Päivi & Salasuo, Mikko (6.6.2018) Ihmerohto nuoruuden vaivoihin? Politiikasta -verkkolehden Kentän laidalta -juttusarja. https://politiikasta.fi/ihmerohto-nuoruuden-vaivoihin.
 • Berg, Päivi (21.5.2018) ”Liikaa melua väärässä paikassa väärään aikaan” Tilan käyttö, sukupuoli ja huolipuhe nuorten vaihtoehtoharrastuksissa. Kommentaari, Versuksen Tiededebatti Anni Rannikon Nuorten vaihtoehtoliikunnan hiljaisen vastarinnan tilat-kirjoitukseen. https://www.versuslehti.fi/tiededebatti/nuorten-vaihtoehtoliikunnan-hiljaisen-vastarinnan-tilat/
 • Salasuo, Mikko & Berg, Päivi (2018) Suurin osa lapsista putoaa pois harrastuksista ”valioyksilöiden” tieltä. Mielipidekirjoitus. Helsingin Sanomat 22.4.2018 https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005650790.html.
 • Berg, Päivi & Nikunen, Minna (2018) Epävarma, mutta toiveikas tulevaisuus. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus 36(1), 58–60.
 • Anttila, Anu-Hanna & Berg, Päivi (2018) Osa-aikatyöt ja itsensä työllistäminen yleistyvät haurastetuilla työmarkkinoilla. Talous & Yhteiskunta 46 (1), 18–23.
 • Berg, Päivi, Aaltonen, Sanna, Anttila, Anu-Hanna, Hautamäki, Terhi, Härmä, Vuokko, Perttilä, Sami & Ylöstalo, Hanna (2017) ”Loma on sitä, että on aikaa tehdä rästityöt” – Unelmat ja arki kohtaavat nuorten yrittäjyydessä Tieto ja trendit – talous- ja hyvinvointikatsaus, 1/2017, 41–48.
 • Berg, Päivi (2016) Liikunnan kääntöpuolet. Haaste 3/2016, 9-10.
 • Salasuo, Mikko & Berg, Päivi & Lehtonen, Kati & Laine, Kaarlo (2016) Kentiltä kabinetteihin – suomalaisen urheiluliikkeen nykytila ja tulevaisuus. Liikunta & Tiede 53(4), 24–29. 
 • Berg, Päivi (2017) Nuoruus ja kuolemattomuus. Kolumni. Tieto ja trendit – talous- ja hyvinvointikatsaus, 1/2017, 54.
 • Berg, Päivi (2017) Tukihenkilöstä tavaramerkityksi elämäntapavalmentajaksi – koulutususkoinen Suomi vähän kahvilla. Blogikirjoitus 
 • Berg, Päivi (2017) Yrittäjä tarvitsee monenlaisia verkostoja. Blogikirjoitus. 
 • Berg, Päivi, Kivijärvi, Antti, Kokkonen, Marja, Peltola, Marja & Salasuo, Mikko (2016) Liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuuteen on pitkä matka. Näkökulma 37, 13.12.2016. 
 • Berg, Päivi (2016) Kotipaikkakunnilla pysyvät nuoret nähdään ongelmatapauksiksi. Blogikirjoitus. www.suomenkuvalehti.fi/ajolahto.
 • Berg, Päivi (2016) Haloo! Minne katosi huoli nuorista naisista – vai onko sitä koskaan ollutkaan? Blogikirjoitus. www.suomenkuvalehti.fi/ajolahto.
 • Berg, Päivi (2016) Koodaamassa ravintolatyöntekijän työtä ja vapaa-aikaa. Blogikirjoitus. www.suomenkuvalehti.fi/ajolahto.
 • Berg, Päivi (2016) Mikä yhdistää ja erottaa tutkijan, toimittajan ja valokuvaajan työtä? Blogikirjoitus. www.suomenkuvalehti.fi/ajolahto.
 • Berg, Päivi (2016) Vapaa-aikakin on nykyään suoritus, mutta se ei ole pelkästään huono asia. Blogikirjoitus. www.suomenkuvalehti.fi/ajolahto.
 • Berg, Päivi (2016) Sosiaaliset jalat ohjaavat harrastuksia. Kolumni Yle:n Futisvanhemmat -sarjan sivulla.
 • Berg, Päivi (2016) Äidit leipovat mokkapaloja, isät valmentavat. Kolumni Ylen Futisvanhemmat -sarjan sivulla.
 • Berg, Päivi (2016) Ennemmin tai myöhemmin nuorten on opittava pärjäämään ilman vanhempiaan. Kolumni Ylen Futisvanhemmat -sarjan sivulla. 
 • Berg, Päivi (2016). Urheiluseurojen ulkopuolelle jäävät lapset 2010-luvun syrjäytyjiä? Kolumni Ylen Futisvanhemmat -sarjan sivulla.
 • Berg, Päivi (2016) Tiikerivanhempi on valmis uhraamaan jopa urheilevan lapsensa terveyden. Kolumni Ylen Futisvanhemmat -sarjan sivulla. 
 • Berg, Päivi (2016) Mitä tapahtuu hyvinvoinnille kun siitä tulee työ? Blogikirjoitus. www.suomenkuvalehti.fi/ajolahto.
 • Berg, Päivi (2016) Piipun juurelt jonnee vaan. Blogikirjoitus. www.suomenkuvalehti.fi/ajolahto.
 • Berg, Päivi & Pasanen, Sanna (2015) Suosituksia ja suostuttelua: osallisuus ja sukupuoli lasten ja nuorten liikunnassa. Puheenvuoro. Kasvatus 46(5), 500-504.
 • Berg, Päivi (2015) Nuorilta on syytä kysyä, mitä liikuntalajeja he haluavat harrastaa. Mielipidekirjoitus, HS 16.11.2015. http://www.hs.fi/mielipide/a1447566645082
 • Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi & Rajaniemi, Katja (2015) Nuorten ohjaus vaatii herkkyyttä sekä nuorten elämäntilanteille että yhteiskunnan reunaehdoille. Näkökulma 4, 16.6.2015. Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sites/default/files/verkkojulkaisut/Nakokulma04_Nuoret_luukulla.pdf
 • Berg, Päivi (2015) Keskiluokkaisen minuuden tekeminen. Kirja-arvio Beverley Skeggsin teoksesta Elävä luokka. Tieto&trendit – talous- ja hyvinvointikatsaus 1(1), 68–69.
 • Berg, Päivi (2014) Lähiöstä rähiöksi. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus 32(3), 70–73.
 • Berg, Päivi (2014) Arvotetut elämäntapavalinnat ja kestävä kehitys. Kolumni. Hyvinvointikatsaus 25(4), 85.
 • Berg, Päivi (2014) Jonottamisen ja tiedotettuna olemisen sietämätön keveys – arkipäivän tilastointia. Kolumni. Hyvinvointikatsaus 25(3), 72.
 • Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi (2014) Oli kesä, oli loma. Nuorten kesäloma tutkimuksen katvealueena. Avauksia. Yhteiskuntapolitiikka 79(4), 450-454.
 • Berg, Päivi (2014) Tavataan torilla. Kolumni. Hyvinvointikatsaus 25(2), 28.
 • Berg, Päivi & Myllyniemi, Sami (2014) Nuoria liikkeellä! – Nuorten liikkumista ja vapaa-aikaa tutkimassa. Hyvinvointikatsaus 25(1), 62-68.
 • Berg, Päivi (2014) Kattokaa äiti ja isä, mä osaan! Kolumni. Hyvinvointikatsaus 25(1), 100.
 • Gretschel, Anu & Berg, Päivi (2013) Your Move -kampanjan jalanjälkiä kannattaisi seurata. Teoksessa Harinen, Päivi & Rannikko, Anni (toim.) Tässä seison enkä muuta voi. Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 65, 29–33.
 • Paju, Elina & Berg, Päivi (2013) Liikkumatilaa lapsille ja nuorille! Teoksessa Harinen, Päivi & Rannikko, Anni (toim.) Tässä seison enkä muuta voi. Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 65, 65–68.
 • Berg, Päivi (2013) May I ask you one question? Ajatuksia yksityisen ja julkisen tilan hallinnasta. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus (31) 2, 62–65.
 • Mietola, R. & Berg, P. (2012) Etnografiaa koulun käytäviltä. Kirja-arvio Petri Pajun väitöskirjatutkimuksesta Koulua on käytävä: etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana. Kasvatus 43(1), 112–114.
 • Lappalainen, S., Berg, P. & Mietola, R. (2011) Kulttuurintutkimuksellinen kasvatuksen tutkimus? Pääkirjoitus. Kasvatus 42 (5), 411–414.
 • Berg, P. (2010) Koululiikunta kasvattaa sukupuoleen ja kurinalaiseen kansalaisuuteen.Hyvinvointikatsaus 3, 26-32.
 • Berg, P. (2010) Ryhmärajoja ja hierarkioita koululiikunnassa. Lektio. Nuorisotutkimus 1, 60–65.
 • Berg, P. (2008) Rajoja ylittämässä? Naistutkimus – Kvinnoforskning 3, 54–57.
 • Berg, P. & Kelhä, M. (2007) Ajatuksia yhteiskuntaluokasta ja sukupuolesta. Kirja-arviointi Beverley Skeggsin teoksesta ’Class, Self, Culture’, Kasvatus, 38, (3).
 • Berg, P. (2006) Liikuntatuntien kapteenivalintatilanne, Liikunnanopettaja 4, 51–53.
 • Berg, Päivi (2003) Sukupuoleton liikuntakasvatus? Liikunta ja Tiede, 19–22.
 • Berg, Päivi (2003) Helsinki vetää ulkomaalaismatkailijoita Suomeen. Kuntapuntari 3.
 • Berg, Päivi (2002) Suomen-kävijän muotokuva. Tietoaika 7.
 • Berg, Päivi (2001) Tytöt paitsiossa liikuntatunneilla? Koululiikunta 5, 36.

Hankkeet