Lotta Haikkola.

Lotta Haikkola

Akatemiatutkija

VTT

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 4165 300

Esittely

Olen sosiologi ja työskennellyt tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa, Helsingin yliopistossa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Väittelin tohtoriksi Helsingin yliopistosta sosiologian oppiaineesta vuonna 2012. Tällä hetkellä tutkin työelämää nuorten näkökulmasta. Tutkimuskenttänä on logistiikkatyö varastoissa ja jakelussa. Aiemmin tutkimukseni ovat käsitelleet nuorten palveluja ja nuoriso-, aktivointi- ja työvoimapolitiikka ja nuorten työttömyyden hallintaa sekä maahanmuuttoa ja toista sukupolvea.Tutkimusotteeni on etnografinen, eli osallistun havainnoiden kulloisenkin tutkimuskohteen toimintaan ja arkeen.

Lisäksi olen Ilmiö - sosiologinen media kaikille verkkolehden perustaja ja päätoimittaja. Ilmiö tarjoilee kiinnostavaa luettavaa kaikille yhteiskunnasta kiinnostuneille. Ilmiön tavoite on tutustuttaa lukijansa sosiologisen ihmettelyn mahdollisuuteen.

Nuorisotutkimusverkostossa kuulun tutkimuksen johtoryhmään. Ennen nykyistä akatemiatutkijan tointani vastasin tutkimushallinnollisista asioista yhdessä tutkimusjohtajan kanssa. Olin Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja kaudella 2017-2019.

Olen toiminut valtion nuorisoneuvoston asiantuntijajäsenenä (2019-2020), Kotouttamisen osaamiskeskuksen ohjausryhmässä (2015-2017) ja lukuisissa muissa ohjausryhmissä. Lisäksi olen toiminut Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran (Etmu ry) puheenjohtajana (2014-2016) ja Nordic Migration Research -verkoston hallituksen jäsenenä (2015-2018). Kuulun Helsingin kaupungin nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon (NOP-verkosto) ja olen rikoksentorjuntaneuvoston jäsen.

Orcid: 0000-0002-1999-9147

 

Uusimmat julkaisut

Artikkelit

Haikkola, L, Määttä, M, Toiviainen, S & Uusikangas, S (tulossa) Työllistymistä edistävien palvelujen yhdenvertaisuus nuorten näkökulmasta. In Berg, Päivi (ed.) Nuorisobarometri 2020.

Haikkola, Lotta & Kauppinen Eila (2020) Nuorten korona-ajan yksinäisyys ja näkemykset koronan vaikutuksista tulevaisuuteen. Poikkeusolot kirjoitussarja 3. Saatavilla: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma6

Haikkola, Lotta (2020) Classed and gendered transitions in youth activation: the case of Finnish youth employment services. Journal of Youth Studies. https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1715358

Kirjat ja raportit

Kääriälä, Antti, Markus Keski-Säntti, Mikko Aaltonen, Lotta Haikkola, Tiina Huotari, Ilari Ilmakunnas, Aapo Juutinen, Tomi Kiilakoski, Marko Merikukka, Elina Pekkarinen, Shadia Rask, Tiina Ristikari, Jarmo Salo, Mika Gissler (2020) Suomi seuraavan sukupolven kasvuympäristönä: Seuranta Suomessa vuonna 1997 syntyneistä lapsista, joilla on ulkomailla syntynyt vanhempi. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-582-7

Tärkeimpiä julkaisuja

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Paju, Elina, Näre, Lena, Krivonos, Daria & Haikkola, Lotta (2019) Human capitalisation in activation: Investing in the bodies, selves and skills of unemployed youth in Finland. European Journal of Cultural and Political Sociology. DOI: 10.1080/23254823.2019.1689834

Haikkola, Lotta (2018) Shaping activation policy at the street level: governing inactivity in youth employment services. Acta Sociologica DOI: https://doi.org/10.1177/000169931878434

Haikkola, Lotta, Näre, Lena & Lähteenmaa Jaana (2017) Tunnistamisen institutionaaliset kontekstit. Nuoret työttömät aktivointitoimenpiteissä. Aaltonen, Sanna & Kivijärvi Antti (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 53–78.

Kullman, Kim, Strandell, Harriet & Haikkola, L. (2012) Lapsuuden muuttuvat tilat. Näkökulmia lapsuuteen 2000-luvulla. In Strandell, H., Haikkola, L. ja Kullman, K. (toim.) Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino, 9–26.

Haikkola, Lotta (2012) Monta paikkaa – Maahanmuuttajataustaiset lapset, vierailut kotimaahan ja kosmopoliittisuus. Strandell, Harriet., Haikkola, Lotta & Kullman, Kim (toim.) Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino: 207–233.

Haikkola Lotta (2011) Making connections – Second generation children and the Transnational field of relations. Journal of Ethnic and Migration Studies 37(8), 1201–1217. Doi: https://doi.org/10.1080/1369183X.2011.590925

Haikkola, Lotta (2011) Transnational and local negotiations of identity. Experiences from second generation young people in Finland. Nordic Journal of Migration Studies 1 (3), 156–165. Saatavissa:
DOI: https://doi.org/10.2478/v10202-011-0019-8

Lotta (2010) Etnisyys, suomalaisuus ja ulkomaalaisuus toisen sukupolven luokitteluissa. In Martikainen, T. & Haikkola, L. (toim.) Maahanmuutto ja sukupolvet. Helsinki: SKS, 219–238.

Sotkasiira, Tiina, Haikkola, Lotta & Horelli, Liisa (2009) Building towards effective participation. A learning-based network approach to youth participation. In Percy-Smith, B. and Thomas, N. (toim.) A Handbook of Children’s Participation: perspectives from theory and practice. London: Routledge, 174–183.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit

Turjanmaa, E & Haikkola, L (2020) Sukupolvet. In Martikainen T & Pitkänen P (eds) Muuttoliikkeiden vuosisata. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 51–59. https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2020/06/j37www.pdf

Sotkasiira, Tiina, Haikkola, Lotta & Davudova-Minguet, Olga (2018) Tietolaatikko 1. Kriittinen muuttoliikejournalismi marginaalista valtavirtaan. Mari K. niemi & Topi Houni (toim.) Media & populismi. Työkaluja kriittiseen journalismiin. Tampere: Vastapaino, 173–176.

Haikkola, Lotta & Sotkasiira, Tiina (2017) Työvoimapalvelut työmarkkinapolkujen muokkaajina - esimerkkinä tapaustutkimukset kotouttamisen kentällä. Yhteiskuntapolitiikka 82(6), 715–721.

Haikkola. Lotta, Näre, Lena, Creutz-Sundblom, Karin & Sotkasiira, Tiina (2017) Monimuotoinen satavuotias Suomi – Muuttoliike vahvistaa hyvinvoivaa kuntaa. Tulevaisuuden kunta. Helsinki: Kuntaliitto.

Haikkola, Lotta (2014) Tutkijat yhteiskunnallisina toimijoina. Akateemista vapautta, hallinnon tukemista vai julkista riistaa? In Haikkola, L, Pyrhönen, N, Pentikäinen, M & Pauha T (toim.) Ulos kammioista! Muuttoliikkeen ja etnisyyden tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttamisena. Helsinki: Etmu, 9–46

Horelli, L., Sotkasiira, T. & Haikkola, L. (2004): Nuoret uuden osallistumiskulttuurin tienraivaajina. In Paakkunainen, Kari (ed.) Nuorten ääni ja kunnantalon heikko kaiku. Nuoret kunnallisessa demokratiassa ja paikallisissa vaikuttajaryhmissä. Helsinki: Nuorisotutkimusaeura & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Suomen Kuntaliitto, 135–144.

Haikkola, Lotta (2005) Kunnon kansalaisia: nuoret, ikä ja osallistuminen. Aapola, S & Ketokivi, Kaisa (toim.) Polkuja ja poikkeamia - aikuisuutta etsimässä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 138–166.

Toimitetut teokset

Myllyniemi, S & Haikkola, L (2020) Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Opetus- ja kulttuuriminiteriö & Valtion nuorisoneuvosto. https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2019/

Haikkola, Lotta, Hästback, Noora ja Pekkarinen Elina (toim.) (2019) Kuka vastaa nuorten rikoksiin? Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten näkökulmia palveluihin. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-737-6

Haikkola, L, Pyrhönen, N, Pentikäinen, M & Pauha T (toim) (2014) Ulos kammioista! Muuttoliikkeen ja etnisyyden tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttamisena. Helsinki: Etmu

Wikström, K. & Haikkola, L. & Laatikainen, T. (toim) (2014). Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys ja hyvinvointi – Tutkimus  pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisista nuorista. Työpaperi 17. Helsinki: THL

Strandell, Harriet, Haikkola, Lotta. & Kullman, Kim (toim.) Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino.

Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (tom.) (2010) Maahanmuutto ja sukupolvet. Helsinki: SKS.

Muita tekstejä

Haikkola, Lotta & Hästbacka, Noora (2019) Nuorten rikoksiin vastataan varhaisella puuttumisella. Haaste 2/2019

Haikkola, Lotta ja Saikkonen Paula (2019) Sosiaaliturvan on huomioitava nuorten elämäntilanteiden vaihtelevuus. https://blogi.thl.fi/sosiaaliturvan-on-huomioitava-nuorten-elamantilanteiden-vaihtelevuus/

Haikkola, L (2019) Pääkirjoitus: Nuorisotutkimuksen ydin löytyy lehden historiaa tarkastelemalla.  Nuorisotutkimus 37 (3-4), 1–3

Haikkola, Lotta (2019) Nuorisotutkimuksellinen poikatutkimus nousussa. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimus 37, 1–3

Haikkola, Lotta & Peltola, Marja (2018) Move-testi kasaa lapsille vastuuta omasta liikkumisestaan – ja ohittaa koulujen vertailukulttuurin, jossa urheilusuorituksilla on väliä. Ilmiö - soiologinen media kaikille

Sotkasiira, Tiina, Haikkola, Lotta & Davudova-Minguet, Olga (2018) Tietolaatikko 1. Kriittinen muuttoliikejournalismi marginaalista valtavirtaan. Mari K. niemi & Topi Houni (toim.) Media & populismi. Työkaluja kriittiseen journalismiin. Tampere: Vastapaino, 173–176.

Haikkola, Lotta (2018) Nuoret ja tulevaisuususko kyselyissä ja etnografisessa tutkimuksessa. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimus 2/2018

Haikkola, Lotta (2018) Koulu edelläkävijänä. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimus 1/2018.

Haikkola. Lotta (2017) Nuorisotutkimuslehti uudelle kaudelle. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimus 3/2017

Haikkola, Lotta (2015) Aktivointipolitiikan jäljet. Nuoret asiakkaat työvoimatoimistossa. Sosiologia-lehden blogi

Haikkola, Lotta (2014) Epämääräinen puhe ”syrjäytyvistä maahanmuuttajanuorista” ei auta nuoria. Gretschel, A, Paakkunainen, Kari, Souto, Anne-Mari, Suurpää, Leena (toim) Nuorisotakuun arki ja politiikka, 43–46.

Haikkola, Lotta (2014) Maahanmuuttajataustaisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista on kertymässä uutta tietoa. Lapsiasiainvaltuutetun vuosikirja.

Väitöskirja

Haikkola, Lotta (2012) Monipaikkainen nuoruus. Toinen sukupolvi, transnationaalisuus ja identiteetit. Sosiologian väitöskirja. Väitöskirjan yhteenvetoartikkeli on luettavissa tästä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7658-9-6

 

Päätoimittajuudet ja toimituskunnan jäsenyydet

1. Päätoimittaja, Nuorisotutkimus (2017-2018 ja 2019-2020)

2. Toimituskunnan jäsen, Nuorisotutkmus (2015-2016)

3. Perustaja, päätoimittaja ja kehityspäällikkö Ilmiö - sosiologinen media kaikille

4. Päätoimittaja, Etmu-blogi (nykyisin Liikkeessä yli rajojen) (2011-2014)

Tieteelliset luottamustehtävät

1. Asiantuntijaryhmän jäsen hankkessa Toimeentulon riskit ja yrittäjäriski työn murroksessa, Helsingin yliopstio, PI dosentti Johannes Kananen (2018–2019)

2. Monet-THL:n monikulttuurisuuden asiantuntijaryhmän jäsen(2017-)

2. Hallituksen jäsen (1.1.2018–30.4.2018), Nuorisotutkimusseura (siirtyminen Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston palvelukseen)

3. Puheenjohtaja (2014–2016) Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura Etmu ry

4. Varapuheenjohtaja (2011, 2013), hallituksen jäsen (2009–2011), Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura Etmu ry.

5. Hallituksen jäsen (2015–2018) Nordic Migration Research

Muut luottamustoimet

1. Valtion nuorisoneuvosto, asiantuntijajäsen (1.1.2019-)

2. Helsingin nuorten ohjaus- ja palveluverkoston jäsen (2019-)

2. Allegra Lab Helsinki, hallituksen jäsen

3. Ohjausryhmän jäsen (2015–2017), Kotouttamisen osaamiskeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö

4. Ohjausryhmän jäsen (2015–2017), Teematietosivusto kotoutumisen seurantaan -hanke, THL

 

Hankkeet