Jenni Lahtinen

Jenni Lahtinen

Tutkija

VTM

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

044 416 5395

Esittely

Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaineesta vuonna 2016. Nuorisotutkimusverkostossa olen työskennellyt valmistumisvuodesta lähtien erilaisissa tutkimus- ja koordinointiehtävissä. Nykyisin olen myös jatko-opiskelijana Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden tohtoriohjelmassa. Väitöstyöni aiheena on ystävyydet ja yhteisöt ammatillisessa koulutuksessa. 

Nykyinen tutkijanpestini Nuorisotutkimusverkostossa on Potentiaali - Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishankkeessa (2019-2021), jossa kehitetään sukupuoli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Muita teemoja, joiden parissa olen työskennellyt ovat nuorten koulutusvalinnat, urapolkujen sukupuolen mukainen eriytyminen, lastensuojelu ja lastenkotien retkitoiminta, osallisuus sekä nuorten palvelukokemukset. 

Erityisesti minua kiinnostaa kysymykset hyvästä elämästä, sosiaalisista suhteista ja yhteiskuntaan kiinnittymisestä sekä näiden sosiaalisista ja yhteiskunnallisista reunaehdoista. Olen tehnyt etupäässä laadullista havainnointi- ja haastattelututkimusta, mutta tulevaisuudessa minua kiinnostaa syventää tilasto-osaamistani. 

Lahtinen, Jenni & Pekkarinen, Elina (2020) Yhteensointuvia ja epävireisiä kohtaamisia. Tutkimus osallisuudesta ja lastenkotien retkistä. Yhteiskuntapolitiikka 85(2), 157-167. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020040110041 

Lahtinen, Jenni & Aapola-Kari, Sinikka (2020) Tasa-arvon mallimaan sitkeä sukupuolierottelu. Ilmiö - sosiologinen media kaikille. https://ilmiomedia.fi/artikkelit/tasa-arvon-mallimaan-sitkea-sukupuolierottelu/?fbclid=IwAR3VcDPnDaKh6RLXBZ10kgg6m_uI1rjdt9pWtv5UttQng3aBvp-sUj-lRrs 

Suomalainen, Aino & Sarasjärvi, Kiira & Lahtinen, Jenni (2019) Opiskelijan kaupunki 2019. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. https://wsc.otax.fi/wp-content/uploads/sites/46/2019/12/opiskelijan-kaupunki-raportti-FINAL.pdf 

Lahtinen, Jenni (toim.) (2019) ”Mikä ois mun juttu” – nuorten koulutusvalinnat sosialisaatiomaisemien kehyksissä. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta 2019:68. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161925 

Lahtinen, Jenni & Hoikkala, Tommi & Aapola-Kari, Sinikka (2019) ”Mikä ois mun juttu” – Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat ja sukupuolittuneet polut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Policy Brief 26/2019. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=33901 

Hoikkala, Tommi & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen, Jenni (2019) Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat – mitkä mekanismit tuottavat epätyypillisiä valintoja? Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta. Policy Brief 14/2019. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=31901 

Lahtinen, Jenni & Tanhua Inkeri (2019) Sukupuolittuneet ammattikäsitykset yksi ammatillisen segregaation syy. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan blogi: Tieto käyttöön! https://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/sukupuolittuneet-ammattikasitykset-yksi-ammatillisen-segregaation-syy 

Lahtinen, Jenni (2018) ”Ehkä se yhdessäolo ja puhuminen ja niinku kuunteleminen” Osallisuutta ja vuorovaikutussuhteita tukevia kohtaamisia lastenkotien retkillä. Teoksessa Päivi Petrelius & Pia Eriksson (toim.) Uudistuva lastensuojelu – kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. Helsinki: Terveyden ja hvinvoinnin laitos, 24-32. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-208-6

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari, Sinikka & Lahtinen Jenni & Wrede-Jäntti, Matilda (2018) Miten kaupungista tulee oma? Kaupunkipääoma ja nuorten eriytyneet suhteet kaupunkitilaan. Nuorisotutkimus 36(3), 57–75.

Moisio, Jenni (2018) Kohtaamisia retkillä. Osallisuus ja yhteisöllisyys lastenkotien retkitoiminnassa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto, julkaisuja 203. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/tiedostot/2018_moisio_kohtaamisia_verkko.pdf

Peltola, Marja & Moisio, Jenni (2017) Ääniä ja äänettömyyttä palvelukentillä. Katsaus lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskevaan tietoon. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto, julkaisuja 190. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/aania_ja_aanettomyytta_palvelukentilla.pdf.

Moisio, Jenni & Gissler, Mika & Haapakorva, Pasi & Myllyniemi Sami (2016) Lasten ja nuorten muuttoliike tilastoissa. Teoksessa Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimuscerkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 17–50. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7175-19-4.

Moisio, Jenni (2016b) Kahden vuoden ihanne. Vanhempien ajatuksia sisarusten ikäeroihin vaikuttavista tekijöistä. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen työpaperi 2016 (8). Helsinki: Väestöliitto. https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/1a40e949a328cd9d99454fa17c1fca72/1479817035/application/pdf/5921043/Kahden%20vuoden%20ihanne_ty%C3%B6paperi_Moisio.pdf.

Moisio, Jenni (2016a) Kahden vuoden paradigma ja muita näkemyksiä – Vanhempien ajatuksia sisarusten ikäeroihin vaikuttavista tekijöistä. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/163857.

Nuorisotutkimusseuran sihteeri (01/2020-12/2020).

Hankkeet