Tyttötutkimusverkoston seminaarit

Tyttötutkimusverkosto on järjestänyt seminaaritoimintaa ja tutkijatapaamisia vuodesta 2008 alkaen. Tyttötutkimusverkosto toimii Nuorisotutkimusseuran itsenäisenä alaverkostona ja kokoaa yhteen eri alojen tyttötutkijoita. 

Verkoston ensimmäinen kesäkoulu Producing Girlish Knowledge: Nordic summer school on creative methods in girlhood studies and girl work järjestetään Helsingissä 23.-26. elokuuta 2016. Kesäkoulu on suunnattu alan jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. 

Kesäkoulun kantavana teemana ovat luovat ja taidelähtöiset menetelmät tyttötutkimuksessa ja tyttötyössä sekä tutkimuksen, taiteen ja aktivismin välinen vuoropuhelu. Kesäkoulu järjestetään yhteistyössä FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies'n kanssa.