Seminaarit

Nuorisotutkimusseuran keskeisiä tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeita ovat erityyppiset keskustelutilaisuudet ja seminaarit, jotka kokoavat tutkijoita, virkamiehiä, opettajia, opiskelijoita ja nuorisoalan ammattilaisia yhteen keskustelemaan nuorten elämään liittyvistä asioista. 

Nuorisotutkimuspäivät ovat Nuorisotutkimusseuran vuosittain järjestämä päätapahtuma, jotka kokoaa yhteen ajankohtaisen tutkimuksen ja alan keskeiset toimijat. Vuodesta 2002 järjestetyt päivät ovat vakiinnuttaneet asemansa nuorisotutkimuksen johtavana kansallisena konferenssina, joka tarjoaa korkeatasoiset puitteet verkostoitumiseen, tieteenalan kehittämiseen, tieteidenväliseen vuoropuheluun ja tutkimustulosten esittelyyn. Päivien ohjelma koostuu key note -luennoista, työryhmistä ja paneeleista.

Nuorisotutkimusverkoston julkaisemien kirjojen ja raporttien julkistamistilaisuuksilla pyrimme tuomaan tutkimuksen suuren yleisön aktiiviseen käyttöön. Nuorisotutkijoiden valtakunnallista verkostoitumista palvelee erityisesti Nuorisotutkimuksen avoin tutkijaseminaari, joka on toiminut vuodesta 1999 lähtien monitieteisen nuorisoalan tutkijakoulutuksen tukena.

Nuorisotutkimusseura tekee myös seminaaritoiminnassa aktiivista yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen sekä tutkimusorganisaatioiden kanssa, niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Pitkäaikaisimpia yhteistyöseminaareja kansallisella kentällä ovat nuorisotyön, tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon yhteistyötä edistävät TUHTI-seminaarit. Kansainvälisesti Nuorisotutkimusseura on ollut aktiivisesti erityisesti pohjoismaisen NYRIS-nuorisotutkimuskonferenssin järjestäjänä.