Purkutalkoot - sukupuolisegregaation lieventäminen koulutuksessa ja työelämässä -hankkeen loppuseminaari

Opetus- ja kulttuuriministeriö (Meritullinkatu 1), kokoushuone Jukola

Purkutalkoot -hankkeen tavoitteena on lieventää ja purkaa koulutuksen sekä työelämän sukupuolen mukaista segregaatiota. Hankkeessa on tutkittu nuorten koulutusvalintoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tärkeimpinä tutkimuskysymyksinä ovat olleet millaisten käsitysten ja prosessien tuloksena nuoret päätyvät valitsemaan tiettyjä ammattialoja sekä mitä sukupuolittuneita merkityksiä näihin valintoihin liittyy.

Seminaarissa tullaan kuulemaan hankkeen tuloksia ja kommenttipuheenvuoroja sekä pohditaan yhdessä loppuraportin suosituksia niin työryhmissä kuin yhteisen keskustelun kautta. Loppuraporttia sekä sen suosituksia ja muita viestejä tullaan hyödyntämään hallitusohjelman toimeenpanossa. Liitteenä seminaarin ohjelma.

Seminaari on maksuton ja osallistujille tarjotaan lounas ja kahvit.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 5.9 mennessä.

Lue myös hankkeen loppuraportin luonnos alustavine suosituksineen. Viimeistelty loppuraportti sekä valmiit suositukset julkaistaan myöhemmin syksyllä. Valmistelussa käytetään pohjana seminaarissa käytyjä ryhmätöiden tuloksia ja keskusteluja.

Hankkeessa on aiemmin julkaistu kaksi Policy Briefia: Ensimmäinen policy brief 4.5.2018 ja toinen policy brief 13.6.2019. Suosittelemme lämpimästi tutustumaan myös näihin julkaisuihin!

Purkutalkoot-hanke (2017-2019) on osa valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoimintaa. Hankkeen ovat toteuttaneet Nuorisotutkimusseura ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Lisätietoja loppuseminaarista: Elina Havu, elina.havu@otus.fi, p. 050 524 9096.