Näkökulma

Näkökulma avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia. Tutkijoille ne tarjoavat keinon osallistua nuoria ja nuoruutta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja paremman maailman rakentamiseen.

Näkökulmien tekstit voivat nousta hankejulkaisujen pohjalta, mutta yhtä lailla jostakin ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta teemasta. Näkökulman kirjoittajana voi toimia yksittäinen tutkija tai tietyn tutkimusintressin jakava tutkijaryhmä.

Näkökulma-sarjan ISSN-tunnus on 2736-9439.

Lisätiedot

Sarianne Karikko
Viestintäpäällikkö
sarianne.karikko@nuorisotutkimus.fi
puh. 044 416 5313

Näkökulma-sarjassa ilmestyneet erilliset kirjoitussarjat:

Poikkeusolot - nuorten arki koronan keskellä

Keväällä 2020 globaaliksi pandemiaksi kiihtynyt korona sulki myös Suomen kahvilat ja kirjastot. Lapsiin ja nuoriin Suomeen julistetut poikkeusolot ja niiden myötä toteutetut rajoitustoimenpiteet vaikuttivat erityisesti lähiopetuksen keskeytymisen kautta. Kirjoitussarjassa tarkastellaan nuorten kokemuksia korona-ajan ensimmäiseltä puolelta vuodelta. Kirjoitussarja raportoi Nuorisotutkimusverkostossa elokuussa 2020 käynnistyneen, Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisrahoituksella toteutetun Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hankkeen tulokset. Tutkimukseen osallistui alkusyksystä 2020 yhteensä 1001 12–25-vuotiasta nuorta.

Fanikulttuuri. Nyt

Kirjoitussarja paneutuu tämän päivän fani-ilmiöihin nuorison, nuoruuden ja nuorisokulttuurin näkökulmasta. Sarjan tekstit avaavat fanikulttuurin eri osa-alueita yleistajuisella mutta silti analyyttisella otteella. Kuukausittain julkaistavien tekstien taustalla on monipuolinen joukko eri tieteenalojen tutkijoita.

Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0

Arviointitutkimus ja nuoriso -kirjoitussarjassa tarkastellaan erilaisia arviointitutkimuksen ulottuvuuksia ja teemoja. Kirjoittajat pohtivat arviointitutkimuksen tekemistä erilaisissa ympäristöissä, erilaisille tilaajille, erilaisilla menetelmillä sidosryhmiä unohtamatta. Tässä moniäänisessä kirjoitussarjassa arviointitutkimuksesta kirjoittavat sekä nuorisotutkijat että nuorten parissa työskentelevät.

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa

Kirjoitussarja valaisee turvapaikkaa hakevien nuorten ja heidän parissaan toimivien kokemuksia ensimmäisistä kuukausista Suomessa. Kirjoittajat kuvaavat paitsi nuorten turvapaikanhakijoiden virallista asemaa myös arjen rakentumista, jota leimaavat sekä uudet sosiaaliset suhteet, elämäntavat ja -pakot että odottaminen, kuulumisen katkokset ja tulevaisuuden epävarmuus. Moniäänisessä kirjoitussarjassa nuorten turvapaikanhakijoiden elämää analysoivat sekä tutkijat että nuorten parissa työskentelevät.

Nuoruus hallitusohjelmassa

Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja analysoi Juha Sipilän hallitusohjelman nuorisovaikutuksia. Teksteissä parikymmentä alansa tutkijaa pureutuu aiheeseen oman erityisalansa näkökulmasta.

Ilmestyneet Näkökulmat

Nuorisotyötä koronan aikaan

Eila Kauppinen, Tomi Kiilakoski & Jenni Lahtinen

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan nuorten kokemuksia nuorisotyöstä korona-aikana. Artikkeli on kolmas osa talvella 2020–21 ilmestyvästä Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarjasta...

Lue lisää