XVIII Nuorisotutkimuspäivien esitelmä- ja posterikutsu on avoinna

Tämän vuoden Nuorisotutkimuspäivien teemana on kansalaisuus ja siihen liittyvät teot, hiljaisuudet ja tulkinnat. Esitelmä- ja posteriehdotuksia otetaan vastaan 20. syyskuuta asti. XVIII Nuorisotutkimuspäivät järjestetään Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) yhteistyönä Mikkelissä 7.-8.11.2019.

Lue lisää

Nuorisobarometrin 2018 tulokset englannin- ja ruotsinkielisenä julkaisuna

Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusverkosto tuottivat vuoden 2018 Nuorisobarometrin tuloksista sekä englannin- että ruotsinkieliset tiiviit versiot. Vuoden 2018 barometrin teemana on politiikka ja vaikuttaminen Euroopassa. Tiivistelmässä kootaan kansainväliselle yleisölle kiinnostavimmat tulokset. Tiivistelmät ovat ajankohtaisia esimerkiksi EU-puheenjohtajuuden myötä.

Lue lisää

Nuorisotutkimuksen osaamiskeskus

Nuorisotutkimuksen osaamiskeskus tuottaa luotettavaa ja ajantasaista nuorten elinoloja ja nuorisoalaa koskevaa tutkimustietoa palvelemaan niin nuorisopoliittista päätöksentekoa, kuin koko nuorisotoimialaa.

Lue lisää

Tutkimustoiminta

Nuorisotutkimusverkostossa tehdään akateemisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta nuorista ja nuoruuteen liittyvistä ilmiöistä käytännön työn ja päätöksenteon tueksi.

Lue lisää
image description