Nuorisotutkimuspäivät 2021

Nuorisotutkimuspäivien 2021 teemana on Käännekohtia, joka tarjoaa mahdollisuuden tarkastella laajojen yhteiskunnallisten muutosprosessien ja käännekohtien vaikutuksia nuoruuteen ja nuorten elämään sekä nuorten asemaa toimijoina muutosten keskellä. Nuorisotutkimuspäivät järjestetään Helsingissä 4.–5.11.2021. Ilmoittautuminen on nyt käynnissä!

Lue lisää

Kaikki nuoret eivät kokeneet harrastustoiminnan keskeytymistä huonona asiana

Nuorten arkea ja hyvinvointia korona-aikana tarkastelevan kirjoitussarjan harrastuksia käsittelevästä kirjoituksesta ilmenee, että nuorista kolme viidestä oli joutunut keskeyttämään harrastuksensa koronan vuoksi. Harrastusten keskeytymistä suurempi vaikutus nuorten kokemaan vapaa-ajan tyytyväisyyteen oli kuitenkin sopivaksi koetulla vapaa-ajan määrällä. Osa nuorista raportoi harrastusten keskeytymisellä olleen myönteisiä vaikutuksia omaan elämään.

Lue lisää
Kaikki nuoret eivät kokeneet harrastustoiminnan keskeytymistä huonona asiana

Nuorisotutkimusverkosto mukana Olen Antirasisti! -kampanjassa

Olemme mukana oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun järjestämässä Olen Antirasisti -kampanjassa. Kampanjan tavoitteina on mm. lisätä ja laajentaa tietoisuutta rasismista ja antirasismista sekä herättää yhteiskunnallista keskustelua antirasistisesta toiminnasta.

Tarjoa käsikirjoitusta Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjaan

Nuorisotutkimusseura julkaisee nuoria ja nuoruutta käsitteleviä kirjoja. Julkaisemme sekä verkoston omissa tutkimusprojekteissa syntyneitä julkaisuja että ulkopuolisten tarjoamia käsikirjoituksia. Julkaisut voivat olla väitöskirjoja, väitöskirjan jälkeisiä monografioita, artikkelikokoelmia tai yhteiskunnallisia puheenvuoroja.

Lue lisää
People holding hands for the background between sections of the frontpage